Jak zdać egzamin zawodowy?

0
1709

Egzamin zawodowy jest potwierdzeniem nabytych kwalifikacji, dając prawa do wykonywania konkretnej pracy na równych prawach ze specjalistami w branży. Wymaga przygotowań, praktycznych zajęć, pogłębienia wiedzy teoretycznej, a także rzetelności i profesjonalizmu. Dla wielu osób jest stresujący niczym matura, jednak można dobrze się do niego przygotować, zwiększając swoje szanse na uzyskanie tytułu. Jak się do tego zabrać?

Egzamin zawodowy – co to właściwie jest?

Świadectwo potwierdzające kwalifikacje, będące podstawą w rekrutacji na stanowiska kosmetyczne, hotelarskie, ogrodnicze, związane z elektryką, mechaniką, górnictwem. Nie są to jedyne możliwości, bowiem Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje testy z kilkudziesięciu dziedzin, dając szansę na uzyskanie tytułu drukarza, dietetyka, asystenta produkcji filmowej, fryzjera, kucharza, introligatora, górnika, operatora maszyn, rękodzielnika, sprzedawcy, piekarzy, opiekuna, stroiciela fortepianów, technika budownictwa, technika farmaceuty, informatyka, inżyniera środowiska, jubilera oraz innych. Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej oraz praktycznej. Pierwsza trwa 60 minut i zawiera pytania testowe jednokrotnego wyboru, druga zależna jest od konkretnej specjalizacji, jednak zazwyczaj odbywa się w przedziale 120–240 minut, podczas których należy wykonać opisane wcześniej zadanie i poddać się ocenie ze stronie komisji.

Kto może przystąpić do egzaminu zawodowego?

Spektrum osób dopuszczonych do tej formy zaliczenia zawodu jest naprawdę szerokie. Wbrew pozorom nie są to tylko uczniowie szkół technicznych, zawodowych, ale też absolwenci, abiturienci szkół dla dorosłych, ludzie, którzy ukończyli kwalifikacyjny test zawodowy lub posiadają 2-letnią praktykę na danym stanowisku.

Jak się przygotować?

Na dobry początek warto bliżej przyjrzeć się wymaganiom. CKE udostępnia szczegóły Informator, w którym opisane są poszczególne oczekiwania, zakres programowy. Na tej samej stronie można znaleźć przykładowe testy, zadania, podzielone na konkretne zawody. Od bardziej praktycznej strony, już podczas danego kursu, warto znaleźć praktykę pracowniczą, studencką, uczniowską i nawet jako wolontariusz popracować choć chwilę w danym zawodzie. Pozwoli to poznać branżę od środka, porównać pracę z oczekiwaniami, zdobytą wiedzą teoretyczną a także pozyskać cenne kontakty biznesowe, zdobyć doświadczenie. Dzięki temu praktyczna część egzaminu może okazać się naprawdę banalna. Jeśli chodzi o podbudowę literacką – dobrze jest popytać wykładowców, specjalistów o polecane książki, publikacje a także zakupić zestaw testów, które oferują liczne wydawnictwa podręcznikowe.

Jak aplikować?

CKE z góry określa terminy egzaminów zawodowych. Jeśli chcemy do takowego przystąpić, musimy podążać za harmonogramem, każdego roku jest inny. „Nowy egzamin” wprowadzony w 2012 określa jednak termin aplikacji na co najmniej 4 miesiące przez testem, przy czym jeśli chcemy przystąpić w danym roku, musimy złożyć wszelkie dokumenty do 31 stycznia. Tytuł otrzymuje się po pozytywnym zdaniu tego wyjątkowego sprawdzianu, przekroczeniu progów, które obecnie kształtują się na poziomie 50% z części pisemnej i 75% z części praktycznej. Dopiero wtedy otrzymujemy świadectwo.

Egzamin zawodowy – opłaty

Ogółem egzamin zawodowy jest bezpłatny, większe kwoty dotyczą bardziej egzaminów eksternistycznych. Jednak osoby, które podchodzą do niego trzeci lub kolejny raz muszą wnieść opłatę w wysokości 171 zł. Może się też zdarzyć, że bez problemu zdamy połowę, a druga przyprawi nas o ból głowy. W takim wypadku nie trzeba wnosić całej kwoty – powtarzanie części pisemnej to 57 zł a praktycznej – 114 zł. Niewielka to suma jak na nowy zawód i późniejsze stabilne zarobki.

Nowy zawód w kieszeni

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. To podstawa do pozytywnego zdania egzaminu – do tego odpowiednia podbudowa teoretyczna oraz systematyczność, a możemy być pewni, że uzyskamy wyjątkowy tytuł zawodowy i pewność zatrudnienia na stabilnym, bezpiecznym stanowisku.