Inteligencja – definicja i rodzaje

0
1468

Każdy z nas wie, czym jest inteligencja. Jednakże gdy ktoś poprosi nas o jej dokładne zdefiniowanie, zaczynamy się gubić – tym bardziej że i badacze nie są na ten temat w pełni zgodni. Czym jest inteligencja i jakie są jej rodzaje? Jak sprawdzić, który jej rodzaj jest u nas najbardziej rozwinięty? Oto wszystko, co warto wiedzieć o tej ciekawej cesze naszego charakteru i mózgu.

Inteligencja a mądrość

Inteligencja nie jest równoznaczna z mądrością, choć wskazuje niemalże na to samo zjawisko – człowiek inteligentny potrafi bowiem rozwiązywać problemy z pożytkiem dla siebie, potrafi się odnaleźć w wielu różnych warunkach, umie się uczyć na błędach, przetwarza informacje, które mogą mu w tym pomóc, sprawnie potrafi korzystać ze zdobytej wiedzy i cechuje go działanie ukierunkowane na jakiś cel. Jednakże wszystkie te definicje nie potrafią oddać złożoności tego zjawiska, które jest wciąż chętnie badane, a kolejne testy przynoszą nam na temat inteligencji coraz to nowe, ciekawe informacje.

Nie istnieje przy tym jeden rodzaj inteligencji, choć jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku uważano, że mianem inteligencji można określić jedynie zdolności czysto intelektualne, które można w różny sposób zbadać i zmierzyć. Teraz jednak wiemy, że zdolność współodczuwania to inteligencja emocjonalna, a zdolność szybkiego dostosowywania się do zmiennych warunków społecznych to inteligencja społeczna. Łącznie wyróżniono 8 różnych typów inteligencji (zrobił to doktor Howard Gardner), choć i w tym przypadku pojawiają się głosy, że to za mało.

Inteligencja emocjonalna, inteligencja interpersonalna, inteligencja społeczna?

Każdy z nas jest inny, a zatem posiadamy różne zdolności, zalety i wady. Podobne rozróżnienie obejmuje również naszą inteligencję – jeden jest lepszy z nauk ścisłych, ale boi się publicznych wystąpień, inny potrafi świetnie przemawiać, ale nie ma za grosz poczucia rytmu w muzyce, a jeszcze kto inny poznaje świat poprzez kształty i wyobraźnię, ale w jego postępowaniu nie ma ani odrobiny logiki. Każdy z nas posiada różne typy inteligencji ukształtowane na różnym poziomie – w dodatku nadal możemy je rozwijać.

Profesor Gardner wyróżnił następujące rodzaje inteligencji:
– inteligencję logiczno-matematyczną,
– inteligencję językową (werbalną, lingwistyczną),
– inteligencję przyrodniczą (środowiskową, naturalistyczną),
– inteligencję muzyczną (słuchową, rytmiczną),
– inteligencję przestrzenną,
– inteligencję ruchową (kinestetyczną),
– inteligencję interpersonalną (społeczną),
– inteligencję intrapersonalną (intuicyjną).

Istnieją specjalne testy na inteligencję, które można wykonać – jednakże niektóre jej typy są ciężkie do uchwycenia tradycyjnymi sposobami mierzenia. Posiadając jednak wiedzę o sobie albo też obserwując innych (w tym własne dzieci), można odkryć pewne skłonności i umiejętności. Przy tym wrodzoną inteligencję można rozwijać – na przykład większe zdolności społeczne to efekt przebywania wśród rówieśników, wychodzenia na różne spotkania, jeżdżenia po świecie i poznawania nowych ludzi i tak dalej. By rozwinąć zaś na przykład inteligencję przestrzenną, czyli „myślenie obrazami”, trzeba kupić dziecku dużo książek z obrazkami, pozwolić mu układać klocki i czytać mapy. Przy tym jednak najważniejsze są naturalne skłonności – lepiej rozwijać coś, co przychodzi naturalnie, niż męczyć się z czym innym.